Fotogalerie

Zde jsou vystaveny převážně fotografie stažené z bezpočetných míst na internetu a také některé fotografie od mých přátel. Slouží k lepšímu poznání našich volně rostoucích bylin, keřů a stromů. Pokud byste měli nějaké pěkné fotografie rostlin, rád vám je zde uveřejním.
Blatouch bahenní - Caltha palustris roste zatím celkem často ve vlhkých příkopech, u menších potoků a na vlhkých loukách svazu Calthion.
Blín černý - Hyoscyamus niger je jedovatá rostlina z čeledi lilkovitých (Solanaceae) rostoucí na rumištích a skládkách. Obsažené alkaloidy jsou silně jedovaté a působí na centrální nervstvo. Otravu indikují rozšířené zorničky. Olej pomáhá při revmatu.
Bodlák nící - Carduus nutans je celkem běžnou rostlinou našich sušších trávníků, úhorů a pastvin, kde někdy tvoří dominantu, protože není spásán dobytkem. Bodlák se od podobných pcháčů (Cirsium, oba Asteraceae) liší zpeřeným chmýrem.
Boryt barvířský - Isatis tinctoria byl užíván k barvení na modro, postup je však značně komplikovaný, dnes spíše vzácnější.
Čekanka obecná - Cichorium intybus je běžnou rostlinou z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae) okolo cest a v ovsíkových loukách, její kořen býval užíván jako náhražka kávy (cikorka - po upražení)
Dřín obecný - Cornus mas je teplomilný keř (charakteristický v rozvolněných teplomilných doubravách), jeho červené plody jsou jedlé (tzv. dřínky).
Durman panenská okurka - Datura stramonium je další silně jedovatá lilkovitá rostlina. Droga je velmi nebezpečná, po jejím požití se dostavují změněné stavy vědomí - například pocit jako létání. Dozrává pozdě do podzimu jako plevel na polích teplých oblastí. Kvete bíle.
Hořec tolitovitý - Gentiana asclepiadea roste ve vyšších polohách na pasekách, okrajích cest a lesa, hořcový kořen je přidáván do mnoha hořkých bylinných likérů.
Hrachor jarní (lecha) - Lathyrus vernus je typickou rostlinou jarního aspektu květnatých bučin a dubohabřin.
Chrastavec rolní - Knautia arvensis z čeledi štětkovitých (Dipsacaceae) je typickou rostlinou mezofilních trávníků a škarp.
Jaterník podléška - Hepatica nobilis rozkvétá zjara v habřinách a bučinách.
Kokrhel pozdní - Rhinanthus serotinus je typickým zástupcem čeledi krtičníkovitých (Scrophulariaceae), neboť je jako mnohé další poloparazitický a nedokáže bez hostitelské rostliny růst. Není vázaný na jeden druh hostitele a vyskytuje na lukách.
Koniklec luční načernalý (český) - Pulsatilla pratensis ssp. nigricans syn. P. bohemica, stejně jako mnoho dalších zástupců čeledi pryskyřníkovité (Ranunculaceae) kvete brzy zjara.
Kosatec žlutý - Iris pseudacorus je celkem častou rostlinou vlhkých příkopů, luk a okrajů vodních ploch.
Kostival lékařský - Symphytum officinale
Koukol polní - Agrostemma githago je náš již téměř vyhynulý plevel, v minulosti byl rozšířen až na vyšší pohoří všude.
Leknín bělostný - Nymphaea candida
Mandragora podzimní - Mandragora autumnalis je legendární bylina užívaná kvůli obsaženým alkaloidům a tvaru kořenu, jenž připomíná loutku člověka. K jejímu výskytu a sběru se váže řada pověr... pravdou je, že jako všechny lilkovité rostliny vyhledává místa s vyšším obsahem dusíku, kterým šibeniční vrchy jistě jsou.
Mateřídouška vejčitá - Thymus pulegioides
Mochyně židovská třešeň - Physalis alkekengi
Muchovník oválný - Amelanchier ovalis je keř rostoucí vzácně na teplých křovinatých místech, apomikt (množí se bez pohlavního rozmnožování a jakéhokoliv oplodnění zárodku).
Náprsník červený - Digitalis purpurea
Ocún jesenní - Colchicum autumnale je silně jedovatá rostlina, bolení hlavy způsobuje prý i přičichnutí. Rozkvétá na podzim a plodí z jara.
Okrotice červená - Cephalantera rubra patří mezi orchideje, vzácná.
Oměj vlčí mor - Aconitum vulparia je všem dobře známá bylina odpuzující lykantropy, původně samozřejmě hlavně vlkodlaky. Patří do čeledi pryskyřníkovitých (Ranunculaceae) a obsahuje prudce jedovaté alkaloidy, především akonitin, smrtelný v dávce 3-6 mg. Používána hojně v travičství.
Ostropes troubil - Onopordon acanthoides
Pipla osmahlá - Nonea pulla detail
Podražec křovištní - Aristolochia clematitis roste hojně podle cest, je silně jedovatý.
Prha chlumní - Arnica montana
Prstnatec bezový - Dactylorhiza sambucina
Rozrazil perský - Veronica persica
Rulík zlomocný - Atropa bella donna je opět jedovatá lilkovitá rostlina rostoucí na pasekách po bohatých bukových lesích a u lesních cest. Dávkování drogy je nutno provádět velmi opatrně. Obsažený atropin odstraňuje křeče a rozšiřuje zorničky.
Sasanka lesní - Anemone silvestris
Silenka obecná (nadmutá) - Silene vulgaris (S. cucubalus, syn. Oberne behen)
Sleziník routička - Asplenium ruta-muraria
Svízel vonný (Mařinka vonná) - Galium odoratum (Asperula odorata) býval používán jako prostředek k navonění prádla a přidával se též do nápojů.
Šalvěj luční - Salvia pratensis
Šmel okoličnatý - Butomus umbellatus roste na okrajích rybníků a pomalu tekoucích řek.
Štírovník růžkatý - Lotus corniculatus
Třezalka tečkovaná - Hypericum perforatum z čeledi třezalkovitých obsahuje různé látky, mimo jiné i barviva, která u skotu vyvolávají zbarvení mléka do červena. To pak vypadá jako zbarvené krví - v historii byl tento jev často použit jako důvod ke stíhání čarodějnic. Jinak je užívána k léčení chorob nervového původu.
Vikev tenkolistá - Vicia tenufolia
Vřes obecný - Calluna vulgaris
Vstavač kukačka - Orchis morio
Záraza hřebíčková - Orobanche caryophyllacea
Zeměžluč obecná - Centaurium erythraea
Zvonek kopřivolistý - Campanula trachelium je běžná rostlina našich luk a okrajů cest z čeledi zvonkovitých (Campanulaceae)